top of page
Dizajn bez názvu (48).png

PORADENSTVO

Máte problémy so svojim vzťahom? Nerozumiete partnerovi a neviete, ako postupovať ďalej? Nechcete  urobiť chybný krok? Máte pocit, že o vás partner stráca záujem? 

TERAPIA  ZDRAVIA

Čo vás čaká, keď ste sa rozhodli absolvovať Terapiu zdravia? Prvý predpoklad úspešnej spolupráce je dostatok času. Pri prvom stretnutí sa zoznámime a ja sa budem snažiť analyzovať problém, ktorý vás trápi. Väčšina chorôb totiž výrazne súvisí s psychickým stavom svojho nositeľa.  

Takže najskôr zisťujeme, kedy a za akých okolností vznikli ťažkosti. Pretože nestačí odstrániť symptómy, je dôležité zistiť, čo bolo spúšťačom ťažkostí.  Okrem fyzických ťažkostí terapia zdravia veľmi dobre zaberá aj na psychické problémy. Výborne pracuje s úzkosťou, fóbiami a panikou. Výrazne skracuje obdobie liečby.  Všetko však závisí od priania klienta. On dostane informácie, možné riešenia a vyberá si. Nič nerobíme bez vedomia klienta. Často je však viditeľný výsledok už po prvej terapii, takže väčšina klientov ďalej spolupracuje na základe pozitívneho zážitku. Zmeny sú v niektorých prípadoch tak výrazné, že klienti majú problém prijať nový stav. Ak napríklad máte bolesti ruky  celé mesiace a po absolvovaní terapie už bolesti nie sú, väčšina klientov sa obáva, aby sa minulý stav už nevrátil.

Čo ešte okrem vzťahového poradenstva  poskytujeme?

Dizajn bez názvu (47)_edited_edited.png
bottom of page